ବୀମା

ଅନ୍‌ଲାଇନ୍‍ ଭାଷା ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ହେତୁ 75% ଭାରତୀୟ ଜୀବନ ବୀମା କରନ୍ତି ନାହିଁ

ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ନିକଟରେ ସେମାନେ ବୁଝୁଥିବା ଭାଷାରେ ପହଂଚନ୍ତୁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଅନ୍‌ବୋର୍ଡିଂକୁ ସରଳ କରନ୍ତୁ।

ଆପଣ ଜାଣିଥିଲେ କି?

ମହାମାରୀର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଗ୍ରାମୀଣ ଭାରତୀୟ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବ୍ୟବହାର ସହରାଞ୍ଚଳର ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବ୍ୟବହାରକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିସାରିଛି।

ଆମର ରିପୋର୍ଟ ପଢନ୍ତୁ

ଆପଣ ଯାହା ଖୋଜୁଛନ୍ତି ତାହା ପାଇପାରୁ ନାହାଁନ୍ତି?

ଆମେ ସବୁବେଳେ ବୀମାକୁ ଅଧିକ ସ୍ଥାନୀୟକରଣ କରିବାର ଉପାୟ ଖୋଜିବାରେ ଲାଗିଛୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ଆମର ଭାଷା ସମାଧାନକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ପାରିବୁ।

ବୀମା କମ୍ପାନୀଗୁଡିକ ରେଭରୀର ଭାଷା ସମାଧାନ ସୁବିଧାର ପ୍ରୟୋଗ କରିଥାନ୍ତି

ପ୍ରମୁଖସମାଚାର ଯାହା କହେ

ସ୍ଥାନୀୟକରଣ ସହିତ ବୀମାକୁ ଅଧିକ ପାରଦର୍ଶୀ ଏବଂ ନ୍ୟାଭିଗେଟ୍ କରିବା ସହଜ କରନ୍ତୁ।

ଆମର ଉତ୍ପାଦ ବିଷୟରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଜାଣନ୍ତୁ

ଆମେ ସବୁଠାରେ ଅଛୁ । ଆସନ୍ତୁ, କଥା ହୁଅନ୍ତୁ!