ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ୍

68% ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ ସେବା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ଯଦି ସ୍ଥାନୀୟ ଭାଷାରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ।

190 ମିଲିୟନ ଅଣବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ ଭାରତୀୟଙ୍କ ସହିତ ସେମାନଙ୍କ ପସନ୍ଦର ଭାଷାରେ ସଂଯୋଗ କରନ୍ତୁ।

ଆପଣ ଜାଣିଥିଲେ କି?

ମହାମାରୀର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଗ୍ରାମୀଣ ଭାରତୀୟ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବ୍ୟବହାର ସହରାଞ୍ଚଳର ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବ୍ୟବହାରକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିସାରିଛି।

ଆମର ରିପୋର୍ଟ ପଢନ୍ତୁ

ଆପଣ ଯାହା ଖୋଜୁଛନ୍ତି ତାହା ପାଇପାରୁ ନାହାଁନ୍ତି?

ଆମେ ସର୍ବଦା ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗକୁ ଅଧିକ ସ୍ଥାନୀୟକରଣ କରିବାର ଉପାୟଗୁଡିକ ଖୋଜିବାରେ ଲାଗିଛୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ଆମର ଭାଷା ସମାଧାନକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ପାରିବୁ।

ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡିକ ରେଭରୀକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି

ପ୍ରମୁଖସମାଚାର ଯାହା କହେ

ଆମର ଉତ୍ପାଦ ବିଷୟରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଜାଣନ୍ତୁ

ଆମେ ସବୁଠାରେ ଅଛୁ । ଆସନ୍ତୁ, କଥା ହୁଅନ୍ତୁ!